آدرسآدرس: کیلومتر 55 اتوبان مشهد نیشابور، شهر جدید بینالود محله دلبران، بلوار بعثت

صندوق پستیصندوق پستی:                 1367-91735

 

            تلفن تـلفن:               28-33564220 (051)

 

             نمابر ( فکس ) نمابر:                   33564222 (051)

 

            رایانامه (پست الکترونیک) رایانامه:               Info@binalood.ir

      ایمیل سرمایه گذاری سرمایه گذاری: Investment.Binalood.ir

           شماره پیامک(SMS)  سامانه پیامکی:           300053000

           آدرس شبکه دولت: omran-binalood@kh-razavi.dolat.ir
       
              شناسه ملی: 10380230338                کداقتصادی: 411191894317
 
منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی