حمایت از فناوری های نوین ساختمانی 
با افزایش روزافزون جمعیت و لذا نیاز فزاینده به مسکن و نیز ناکارآمدی سیستم های سنتی و متداول در تولید انبوه مسکن, رویکرد به روش های صنعتی تولید مسکن ساختمان ضروری به نظر می رسد از اینرو نیاز است تا سیاستی اتخاذ گردد که با توجه به شرایط خاص اقلیمی و مصالح بوم‌آورد ایران استانداردهایی تهیه و تنظیم شوند تا ضمن همخوانی با شرایط کشور، صنعتگران و طراحان با دسترسی به آنها چارچوب فعالیت و مسیر درست طراحی و ساخت را برگزینند.
با توجه به این‌که تحقیقات اندکی در ایران برای تولید صنعتی ساختمان انجام شده و لذا در این زمینه، بیشتر متکی به نتایج تحقیقات کشورهای صنعتی خارجی هستیم، شرکت عمران شهر جدید بینالود سعی دارد بمنظور حمایت از سازمان‌های ذیربط علمی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه‌های طراحی، ساخت، نوع مصالح و پایداری آنها در تولید صنعتی ساختمان و عواقب فرهنگی و پیامدهای اجتماعی آن ، طرح های پیشنهادی فناوری های نوین ساختمانی محققین کشور را مورد بررسی و در صورت تایید مورد حمایت مالی قرار می دهد.
امید است تا بتوان از این طریق اولین و در عین حال مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید صنعتی ساختمان برداشته شود.

 
 
منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی