فرم دریافت درخواست و شکایات مردمی
شما میتوانید برای ثبت شکایت از لینکهای زیر استفاده نمایید.
 
ثبت شکایت در سمانه سامد ثبت شکایت در سامانه وزارت راه و شهرسازی(شهراه) ثبت شکایت در سامانه شرکت عمران شهر جدید بینالود 
منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی